Lean-agile consultancy

We kunnen advies geven, coaching,expertise en opleiding aanbieden

om jou en je team te helpen bij de lean-agile transformatie.

We helpen je teams

Je wordt alleen lean-agile als je de teams in hun kracht zet. Autonome, zelf-organiserende teams vormen de basis voor de hoge kwaliteit, innovatie and finaal productiviteit die agility kan brengen.

Sommige teams bereiken deze hoge productiviteit op eigen kracht op basis van enkel de agile praktijken . Andere teams hebben dan weer meer last met verandering, problemen met de relaties in het team, en gebrek aan vertoruwen misschien. En daar kunnen we helpen.

We gebruiken het TeamLeren model om teams in hun kracht te zetten, hun doel te helpen bereiken, vertrouwen op te bouwen via transparantie, mentaliteitsverandering door focus te leggen op voortdurende verbetering, op het worden van een lerend team. TeamLeren is gebaseerd op positeive psychologie en gebruikt de kracht van positiviteit en welbevinden om performante teams op te zetten.

We coachen organisaties

De sleutel voor een succesvolle verandering ligt in het engagement van de leiding. Transformatie vergt een duidelijk doel, focus en een helder traject. 

Leiders moeten weten wat ze moeten doen, maar lean-agile is vaak onbekend terrein, met nieuwe management praktijken die haaks staan op de nu gebruikte standaard en met een verschillende invalshoek op veel processen.

Dan kan je een lean-agile organisatie coach gebruiken, met zicht op het groter geheel, die advies kan geven en het management team en de belangrijkste betrokkenen kan coachen. En die connectie kan leggen met de team coaches en de scrum masters, om samen de mentaliteitsverandering te begeleiden en het momentum te behouden.

We kunnen je ook helpen met het opzetten van een Lean Agile Center of Excellence, een team ambassadeurs en coaches die je organisatie helpen bij de transformatie naar lean-agile.
Odoo • Text and Image

We geven opleiding

We delen graag onze passie voor lean en agile en het coachen van teams. Daarom leveren we niet alleen training in agility, we geven agile training, waar je tijdens de training agility kan ervaren.

We organiseren publieke opleidingen. En we kunnen in-company training leveren. Andere omgeving, zelfde engagement, interactiviteit en intensiteit.


ADJUGO: experts in agile at scale

Zie je prima resultaten in je agile teams? Je  wil datzelfde niveau van engagement, productiviteit en innovatie in je hele bedrijf? Dan kijk je naar opschalen van agile.

SAFe is wereldwijd het meest gebruikte model voor dat opschalen van agile werking. SAFe is veelomvattend, breed, wat overweldigend ook. En dat is nodig, want bij een lean-agile transfomratie op grote schaal komt veel kijken en komen veel vragen naar boven. 

SAFe heeft misschien niet alle antwoorden, maar heeft er in ieder geval erg veel en vormt dan ook een geweldige basis om van te vertrekken.

ADJUGO is de specialist van SAFe in Belgium sinds 2015. En we vinden het geweldig om onze kennis en passie rond lean-agile at scale met jullie te delen. 

Business agility assessment

Ben je al gestart met je agile transformatie en wil je weten hoever je staat en wat je eerst moet aanpakken?

We kunnen dan een Business Agility Assessment uitvoeren bij je teams en de rest van de organisatie.

Dit zal ons helpen om je vervolgstappen te definiëren, de waarde die ze kunnen brengen en dus ook hun prioriteit.

ADJUGO kan je helpen als gids

De agile transformatie is complex en brengt je op onbekend terrein. Laat ons je hierbij begeleiden.